Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2033/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2017, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chuẩn bị các bước công việc để tổ chức đấu giá quyền khai thác quặng apatit khu vực khai trường 19b, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Theo đó, cuộc đấu giá dự kiến sẽ tổ chức tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào 8 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Trong quá trình lập hồ sơ bán đấu giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về các vấn đề có liên quan. Theo đó, tại Văn bản số 2196/BCT-CN ngày 22 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã xác nhận khu vực quặng apatit nêu trên thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ- TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014); tại Văn bản số 3751/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã xác định khu vực nêu trên không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Tuy nhiên, ngày 19 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã khảo sát thực địa khu vực đấu giá nêu trên đã phát hiện có một đoạn đường dây điện cao thế 220KV và 02 cột điện nằm trong diện tích khu vực đấu giá. Theo đó, diện tích khu vực thuộc hành lang an toàn lưới điện và cột điện theo quy định hiện hành vào khoảng 1,5 ha. Như vậy, theo quy định tại điếm đ khoản 1 Điều 28 Luật khoáng sản năm 2010, phần diện tích này là khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

Do đó, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác quặng apatit nêu trên theo dự kiến để rà soát lại diện tích khu vực đấu giá, đồng thời, hoàn thiện các thủ tục có liên quan để bảo đảm tố chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Về hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá của đơn vị sẽ được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bảo lưu để tiếp tục tham gia cuộc đấu giá khi đã đủ điều kiện tổ chức theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi các vấn đề liên quan về diện tích, trữ lượng hoặc giá khởi điểm khu vực đấu giá, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ có thông báo bằng văn bản để đơn vị hoàn thiện và nộp lại hồ sơ theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân không có nhu cầu tiếp tục tham gia đấu giá có thể nhận lại hồ sơ và tiền mua hồ sơ theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39330735.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.