Thực hiện Chương trình Nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 5 (AMMIN5) ngày 8-9 tháng 11 năm 2015 tại Viêng Chăn, Lào và Thư mời của thường trực Ban Giám khảo ngày 24 tháng 11 năm 2016 về “Giải thưởng khoáng sản ASEAN lần thứ nhất”;

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo và đề nghị các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam xem xét nộp hồ sơ xét giải thưởng khoáng sản ASEAN lần thứ nhất theo hướng dẫn đính kèm. Có 03 thể loại giải thưởng như sau:

- Thực hành tốt nhất trong khai thác khoáng sản;

- Thực hành tốt nhất trong chế biến khoáng sản;

- Thực hành tốt nhất trong phân phối khoáng sản.  

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kính đề nghị quý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản chuẩn bị và nộp hồ sơ theo hướng dẫn về Tổng cục để xem xét, lựa chọn và gửi cho Ban giám khảo giải thưởng. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 năm 2017 (Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thùy Linh, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, sđt 0987659666).

Thông tin chi tiết xin tải bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.