Căn cứ Quyết định số 404/201/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-ĐCKS ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-ĐCKS ngày 26/02/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018;

Căn cứ Công văn số 1408/ĐCKS-TCCB ngày 28/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2018;

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2018 như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng

+ Kỹ sư, cử nhân các chuyên ngành:

- Chuyên ngành địa chất:                   4 người

- Chuyên ngành địa chất công trình: 3 người

- Chuyên ngành địa chất thủy văn:   1 người

- Chuyên ngành trắc địa:                     1 người

- Chuyên ngành địa vật lý:                1 người

+ Trung cấp cơ khí điện, gò, hàn..:      2 người

+ Công nhân kỹ thuật khoan:           4 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

+ Là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 21 đến dưới 35 tuổi (đối với ứng viên trình độ trên đại học có thể đến 40 tuổi).

+ Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành (địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, trắc địa, địa vật lý) đạt loại khá trở lên; tốt nghiệp trung cấp cơ khí; tốt nghiệp khóa đào tạo công nhân khoan.

+ Sức khoẻ tốt, khả năng làm việc trên biển; có phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng; là nam giới.

+ Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng.

+ Điều kiện ưu tiên: Theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Bộ Nội vụ thống nhất phát hành, bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ghi rõ vị trí dự tuyển;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; bản sao hộ khẩu;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Bản tự đánh giá nhận xét về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ quá trình công tác có xác nhận của cơ quan người đó công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng BHXH);

+ 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định hiện hành.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

+ Người tham gia dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng (bộ phận Tổ chức lao động), Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển, Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 05/6/2018 đến 30/6/2018.

+ Lệ phí người tham gia dự tuyển thực hiện theo quy định hiện hành.

+ Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.