Đại hội Đảng các cấp

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ: Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 1727/ĐCKS-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2019, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, như sau:

  I. Số lượng tuyển dụng theo vị trí việc làm, cụ thể:

              + Chuyên ngành Địa chất: 03 người

              + Chuyên ngành Địa vật lý: 01 người

              + Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình: 01 người

     + Chuyên ngành phân tích Trọng sa: 02 người;

  II. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự thi

1. Là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 21 đến dưới 40 tuổi.

2. Có trình độ đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Địa chất, Địa vật lý, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình; trình độ từ trung cấp trở lên đối với chuyên ngành phân tích mẫu trọng sa.

3. Là nam giới, có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập, chấp nhận làm việc ở thực địa các vùng miền núi; có phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng, riêng vị trí phân tích trọng sa không phân biệt nam nữ.

4. Có phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ lý lịch rõ ràng, có các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo vị trí tuyển dụng.

  III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số  161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập chuyên ngành đăng ký dự tuyển (trường hợp có văn bằng ở nước ngoài cấp phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận và được công chứng dịch thuật ra tiếng việt); bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh thư, tất cả phải được công chứng.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe.

4. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

5. Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

Ghí chú: Hồ sơ dự tuyển phải bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và liệt kê danh mục hồ sơ.

  IV. Hình thức tuyển dụng

   Xét tuyển qua 2 vòng:

    - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển qua hồ sơ

    - Vòng 2: Phỏng vấn đánh giá năng lực trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

  V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và xét tuyển

   Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 9/2019

    Địa điểm xét tuyển: Phòng hội trường tầng 2, dãy nhà A, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, số 43, đường Trần Phú, tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

    Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận phòng Tổ chức hành chính, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ; số điện thoại: 02383 844 686; 0912127354.

    Thời hạn nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 19/7/2019 đến 15/9/2019; Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển./.

Nguồn Thông tin: Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ