Thực hiện Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 1413/BTNMT-TC ngày 21/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền; và Quyết định số

Đồng chí Nguyễn Thành Vạn Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Đỗ Tiến Hùng Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ký biên bản bàn giao

Toàn cảnh Lễ bàn giao

925/QĐ-BTNMT ngày 02/9/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc chuyển nguyên trạng (tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, tài sản, vật tư, tiền vốn) 3 Liên đoàn trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

Ngày 30 tháng 05 năm 2008, tại trụ sở của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành Lễ bàn giao 3 Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình: miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Thành Vạn - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học Công nghệ, Pháp chế và Hợp tác Quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự buổi lễ có Lãnh đạo, Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch công đoàn các liên đoàn ĐCTV-ĐCCT, cùng đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ các liên đoàn và cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Vạn Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Đỗ Tiến Hùng Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ký biên bản bàn giao

Đồng chí Nguyễn Thành Vạn Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Đỗ Tiến Hùng Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ký biên bản bàn giao

Đồng chí Nguyễn Thành Vạn - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Đỗ Tiến Hùng phó giám đốc phụ trách Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Tất Tụng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo quá trình chuẩn bị và bàn giao đọc biên bản bàn giao 3 liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Vạn đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Phó Giám đốc phụ trách Đỗ Tiến Hùng đại diện Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã ký biên bản bàn giao trước sự chứng kiến của các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bên có liên quan.

VĂN PHÒNG CỤC NGÀY 02/06/2008