Đó là phát biểu của Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác năm 2017nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 được tổ chức long trọng vào ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị còn có đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Hồng Thái, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; Lãnh đạo các Vụ chức năng cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hiện nay, Khối cơ quan Tổng cục có tổng số 100 cán bộ, công chức và người lao động. Các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục là những đơn vị có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản. Trong năm 2017 và quý I năm 2018, các đơn vị trong Khối cơ quan đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trên cơ sở bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, đặc biệt là Chương trình hành động; Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Tổng cục. Kết quả đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật đến kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý địa chất và khoáng sản.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận như: tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ của Tổng cục; tiếp tục đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành trong xây dựng, triển khai kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Tổng cục đảm bảo minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; tích cực triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế trong các lĩnh vực của ngành địa chất, khoáng sản; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành với nhiều nội dung thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, vai trò điều hòa, khâu nối chung giữa các đơn vị.

Đặc biệt, trong năm qua, Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục đã vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phát động phong trào chia sẻ với đoàn viên không may mắn bị bệnh hiểm nghèo; phối hợp tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng đảng; xây dựng nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng cũng như cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của tập thể, cán bộ, công chức, và người lao động Khối cơ quan Tổng cục trong năm 2017. Với vai trò cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị Khối cơ quan Tổng cục đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành địa chất, khoáng sản, khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Phó Tổng Cục trưởng đề nghị Khối Cơ quan Tổng cục cần tập trung 05 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; tăng cường vai trò điều hòa khâu nối, phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Tổng cục để tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú ý các thủ tục hành chính nội bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp công tác và xử lý văn bản và hồ sơ công việc, tập trung triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại các đơn vị.

Thứ ba, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ công chức khối cơ quan Tổng cục tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán Tổng cục, công chức, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức và lao động; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Lãnh đạo Tổng cục với cán bộ, công chức trong khối cơ quan Tổng cục để qua đó động viên cán Tổng cục, công chức, lao động yên tâm công tác và tạo sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối cơ quan Tổng cục.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ: 2018-2020 gồm 03 đồng chí là: đ/c Đinh Thanh Bình, đ/c Hoàng Đại Lâm và đ/c Đỗ Thị Hải.

Văn phòng Tổng cục./.