Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2012, được sự nhất trí của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất đã phối hợp với Cục Địa chất Nhật Bản tổ chức khoá đào tạo với nội dung phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu Khoáng sản ASEAN và tạo các dịch vụ bản đồ web (WMS) và tìm hiểu tiến triển của việc chuẩn bị dua bản đồ địa chất VN tỉ lệ 1:1.000.000 đăng ký vào Cổng One Geology. Khóa đào tạo bao gồm những nội dung nằm trong kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản cho các nước thành viên ASEAN và CCOP liên quan đến Cơ sở dữ liệu Khoáng sản và đề án OneGeology

Tới dự buổi khai giảng có TS Quách Đức Tín - Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đại diện cho phía Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ong: Trần Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất. Phía Nhật Bản có TS Koji Wakita, Giám đốc Trung tâm Thông tin Địa chất, Cục Địa chất Nhật Bản. Phía Việt Nam đã đánh giá cao sự giúp đỡ và hợp tác của Cục địa chất Nhật Bản. Hoạt động trên nhằm tạo đà để hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để giúp nhau phát triển ngành Khoáng sản trở thành một trong những ngành đi đầu trong sự phát triển kinh tế của mỗi nước nói riêng và toàn khu vực ASEAN nói chung.

Đây là những nội dung nằm trong kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật từ phía Nhật Bản đối với ngành Địa chất và Khoáng sảnVN. Khoá đào tạo diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Tổng cục./.