Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 144/TB-VPCP ngày 23 tháng  6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thành lập đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan – ziricon trong tầng cát đỏ vùng Bình Thuận và bắc Bà Rịa – Vũng Tàu trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21 tháng 7 năm 2008 (tờ trình số 1396 TTr/ĐCKS-ĐC) để Bộ gửi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, thi công từ năm 2008. Mục tiêu của Đề án là điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan – ziricon trong tầng cát đỏ nhằm khoanh định chi tiết và đánh giá tài nguyên ở từng diện tích chứa sa khoáng titan – ziricon để tổ chức thăm dò xác định trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến và dự trữ Quốc gia.

Ông Huỳnh Tấn Thành Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Huỳnh Tấn Thành Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (người thứ 2 từ  trái sang)

          Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đã khoanh định trên bản đồ các khu vực có quặng sa khoáng titan – ziricon, bao gồm cả khu vực phân bố tầng cát đỏ chứa quặng titan – ziricon để thông báo cho UBND các tỉnh biết để tổ chức quản lý, bảo vệ và để Bộ Công thương xây dựng (bổ sung) Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng titan. Đến nay Cục đã thông báo và bàn giao bản đồ các khu vực có quặng titan cho 3 tỉnh: Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận.    

          Hiện tại, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công thương và UBND các tỉnh liên quan lựa chọn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thăm dò, khai thác quặng titan- ziricon trên một số diện tích có nhu cầu sử dụng đất cấp bách cho xây dựng các công trình cơ sở  hạ tầng, các nhà máy điện, các khu đô thị.

Tổ công tác được thành lập theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương rà soát Quy hoạch, khoanh định diện tích thăm dò, diện tích cần tiếp tục điều tra đánh giá quặng titan –ziricon trong tầng cát đỏ và khu vực dự trữ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Ngày 25 tháng 7 năm 2008, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về kết quả bước đầu của Tổ công tác.

Tin phòng Địa chất ngày 28/7/2008