Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Kết luận thanh tra

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công ty CP xi măng Hà Tiên

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: