Ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 3. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2013; báo cáo của Lãnh đạo các Cục, Vụ và Giám đốc Trung tâm; ý kiến của các Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận về các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong nửa cuối tháng 3/2013 như sau: (Xem chi tiết trong tệp gắn kèm)