Ngày 17 tháng 02 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì - kẽm, đồng…) dưới sâu bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý hiện đại áp dụng thử nghiệm trên 03 cụm dị thường địa vật lý từ và trọng lực” do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện.

Tham gia Hội đồng, ngoài các thành viên Hội đồng còn có các khách mời là những chuyên gia trong lĩnh vực địa vật lý, địa chất khoáng sản cùng tập thể tác giả.

Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên phản biện của Hội đồng đọc bản nhận xét, trong đó nhấn mạnh những điểm đạt được và những điểm còn thiếu sót trong thuyết minh. Bản thuyết minh nhận được rất nhiều góp ý của các thành viên Hội đồng và những người tham dự. Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị tập thể tác giả: bổ sung cơ sở pháp lý, bổ sung phần phụ lục, bổ sung phần đào tạo của đề tài.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Nhất trí thông qua thuyết minh đề tài; tập thể tác giả cần khẩn trương chỉnh sửa và nộp báo cáo về Tổng cục để Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng tiến độ.

Thay mặt Liên đoàn Vật lý Địa chất, Lãnh đạo Liên đoàn cám ơn sự ủng hộ của Hội đồng và hứa sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh đề tài trình Tổng cục đúng thời gian quy định.