Ngày 18 tháng 2 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích định lượng các nguyên tố tạo đá trong quặng Bauxit, Đá vôi bằng phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) do Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất thực hiện.

Tham dự buổi họp ngoài các thành viên Hội đồng còn có khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích, địa chất khoáng sản cùng tập thể tác giả.

Tại buổi họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề tài, ý kiến phản biện, các thành viên tham dự cuộc họp đã tích cực góp ý giúp chủ nhiệm đề án hoàn thiện thuyết minh đề tài. Hội đồng đề nghị tập thể tác giả nêu rõ mục tiêu của đề tài và sản phẩm giao nộp; bổ sung thêm hạng mục đào tạo cán bộ; điều chỉnh dự toán của đề tài hợp lý.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo thuyết minh và đề nghị tập thể tác giả khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ.

Văn phòng Tổng cục./ .