Ngày 30 tháng 5 năm 2012, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng chủ trì Hội thảo lần 1 Thông tư “Quy chuẩn quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn” do Vụ Địa chất thực hiện.

Tham dự Hội thảo có: Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ; Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Vụ: Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng; Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất và Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm.

Tại cuộc Hội thảo, sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt dự thảo Thông tư, các thành viên tham dự đã tích cực phát biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện Thông tư. Nội dung thảo luận xoay quanh các nội dung: Cấu trúc Thông tư, tên Thông tư, khái niệm “Mẫu chuẩn” và “Chất chuẩn”, “Quy chuẩn” và “Tiêu chuẩn”, giá trị đánh giá chất lượng kết quả phân tích theo xu hướng quốc tế (JESCOR)…

Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu những góp ý của các thành viên Hội thảo, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư./.

Văn phòng Tổng cục ngày 31/5/2012