Triển khai thực hiện Chị thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở cơ quan Tổng cục, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức buổi hội thảo về dự án “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên phạm vi cả nước (Phần đất liền)”.

Chủ trì buổi Hội thảo là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc. Tham dự buổi Hội thảo, về phía Bộ có các đại diện của các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Văn phòng; về phía Tổng cục có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng cùng các thành viên của các Vụ: Địa chất, Khoáng sản, Chính sách và Pháp chế và Văn phòng.

Mở đầu buổi Hội thảo, Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt tình hình thực hiện dự án. Qua đó có thể thấy rằng, đến thời điểm này, chúng ta đã khoanh định được khoảng 51 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ với 05 loại khoáng sản là than, chì kẽm, mangan, sắt, đồng. Đồng thời, Chủ nhiệm đề án cũng đề nghị các thành viên tham dự thảo luận xoay quanh 05 vấn đề chủ yếu: 1. Cơ sở tài liệu sử dụng trong bước đầu khoanh định khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ; 2. Xác định diện tích cơ sở; 3. Phương pháp khoanh định; Kết quả khoanh một số khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; sản phẩm của dự án. Sau đó, các thành viên tham dự Hội thảo đã tích cực góp ý kiến về những vấn đề nêu trên để hoàn thiện dự án. Cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã đưa ra một vài gợi ý để tập thể tác giả tiếp tục suy nghĩ, chỉnh sửa và hoàn thiện dự án: cần linh hoạt trong quá trình khoanh định, lựa chọn và đề xuất những khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ để Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lần thứ nhất, cần có bảng chú giải thống nhất, xác định chính xác tọa độ của khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

Kết thúc buổi Hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng thay mặt Tổng cục cảm ơn Thứ trưởng và xin hứa sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự án để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng tiến độ.