Ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội thảo: “Công tác quản lý chất lượng và sử dụng các phương pháp hiện đại trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản”. Hội thảo nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa chất lượng các kết quả phân tích, phục vụ cho công tác nghiên cứu điều tra địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản tại các phòng thí nghiệm và những nội dung liên quan đến phục vụ cho các nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong hoạt động nghiên cứu, điều tra địa chất - khoáng sản.

PGS. TS. Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng cùng TS. Lại Hồng Thanh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì buổi hội thảo

PGS. TS. Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng cùng TS. Lại Hồng Thanh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ trì buổi hội thảo. Tham dự còn có đại diện của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đại diện các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bách Khoa, Mỏ - Địa chất, Tài nguyên Môi trường; đại diện các Viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Địa chất, Hóa học thuộc Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam, Viện Công nghệ Xạ Hiếm.

Tại hội thảo đã trao đổi thảo luận với nội dung 03 báo cáo chính và 10 tham luận, trong đó đã đánh giá hiện trạng năng lực, trang thiết bị phân tích thí nghiệm, hiện trạng năng lực cán bộ của các phòng thí nghiệm hoạt động phân tích cho các đối tượng mẫu địa chất, khoáng sản tại các trường, viện, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; công tác quản lý chất lượng theo các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam; tham luận của Văn phòng công nhận chất lượng về hoạt động Vilas và các tham luận của các nhà khoa học về hoạt động phân tích thí nghiệm.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, PGS. TS. Đỗ Cảnh Dương cho rằng: Chúng ta đã có đánh giá tổng quan khá đầy đủ về việc hiện trạng năng lực các phòng thí nghiệm đã được đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước đối với hoạt động phân tích thí nghiệm tại thời điểm hiện nay. Phân tích thí nghiệm là một hoạt động dịch vụ khoa học- kỹ thuật có tính đặc thù, chất lượng là mục tiêu hàng đầu trong công tác phân tích thí nghiệm, đó là tiêu chí chính của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và theo Nghị định 127 hiện nay. Vì vậy định hướng của công tác phân tích thí nghiệm trong những năm tới cần tăng cường năng lực, trình độ khoa học công nghệ, gắn với hệ thống chất lượng liên kết các phòng thí nghiệm trong nước công nhận lẫn nhau và liên thông với hệ thống các phòng thí nghiệm khác trên thế giới.

Văn phòng Tổng cục./.