Ngày 26 tháng 12 năm 2008, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009. Đồng chí Q. Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chủ trì hội nghị. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường; lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo các Vụ; lãnh đạo các đơn vị, trưởng phó phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Cục.ình Thuận, Ninh Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu; Dự án thăm dò urani vùng Thạnh Mỹ - Quảng Nam.

Đồng chí Q. Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Q. Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn chủ trì hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Thành Vạn - TS, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đọc báo cáo nêu rõ: năm 2008, Cục đã thực hiện kế hoạch một cách xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản  quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực địa chất - khoáng sản trong đó tiêu biểu là hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;  thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong cấp giấy phép hoạt động khoáng sản không để tồn đọng hồ sơ, bảo đảm quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra về địa chất khoáng sản được quan tâm và thực hiện tốt. Kết quả kiểm tra, thanh tra cho thấy: các đơn vị trực thuộc Cục chấp hành đúng những quy định pháp luật đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. Các đơn vị của Cục đã có nhiều phát hiện, kết quả mới trong điều tra địa chất, khoáng sản (phát hiện quặng sắt ở Văn Chấn - Yên Bái; quặng barit có giá trị công nghiệp ở Nà Chích - Phục Hòa, Cao Bằng; quặng đa kim ở Ea Thul -Gia Lai đặc biệt đã phát hiện và khẳng định tiềm năng chứa sa khoáng tital trong tầng cát đỏ hệ tầng Phan Thiết)...

Năm 2009, Cục tiếp tục tập trung lực lượng và tí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất - khoáng sản đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình mới, trọng tâm là sửa đổi Luật Khoáng sản. Tăng cường và cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý của Cục theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án Chính phủ giao, đặc biệt là dự án Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu; Dự án thăm dò urani vùng Thạnh Mỹ - Quảng Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành địa chất trong năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện; tính độc lập, sáng tạo trong công tác cao, không thụ động; phối hợp và giúp các địa phương rà soát tích cực trong công tác thực hiện Luật khoáng sản. Sau khi đã chỉ ra một số tồn tại như: hệ thống văn bản pháp lý về địa chất khoáng sản chưa đáp ứng với thực tiễn; quản lý nhà nước về khoáng sản ở các địa phương chưa đồng bộ. Thứ trưởng yêu cầu: việc thẩm định để trình Bộ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc Cục cấp theo uỷ quyền của Bộ cần hết sức thận trọng, chặt chẽ, phải sát với thực tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khoáng sản; tập trung giải quyết một số điểm nóng, nổi cộm hiện nay về hoạt động khoáng sản; các liên đoàn địa chất cần sáng tạo, năng động hơn nữa trong điều tra cơ bản địa chất; Cục cần tập trung, chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình lớn và dự án lớn mà Thủ tướng Chính phủ quan tâm, lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo; rà soát, đánh giá toàn bộ mạng lưới đầu mối trong toàn Cục để có những tổng hợp từ đó điều chỉnh về mọi mặt cho sát với nhiệm vụ.        

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao tặng các phần thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn phòng Cục, ngày 30 tháng 12 năm 2008