Ngày 12 tháng 01 năm 2008, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; Thứ trưởng Trần Thế Ngọc; lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ; lãnh đạo các đơn vị, trưởng phó phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Cục.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trao tặng các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trao tặng các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Thành Vạn - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đọc báo cáo nêu rõ: Năm 2007, Cục đã thực hiện kế hoạch một cách xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực địa chất - khoáng sản; thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong cấp giấy phép hoạt động khoáng sản không để tồn đọng hồ sơ, bảo đảm quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra về địa chất khoáng sản được quan tâm và thực hiện tốt. Kết quả kiểm tra, thanh tra cho thấy: các đơn vị trực thuộc Cục chấp hành đúng những quy định pháp luật đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. Các đơn vị của Cục đã có nhiều phát hiện, kết quả mới trong điều tra địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước dưới đất.

Năm 2008, Cục tiếp tục tập trung lực lượng và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất - khoáng sản đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường và cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý của Cục theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức triển khai thực hiện “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg và các Quy hoạch khác có liên quan. Sớm hình thành tổ chức và lực lượng thanh tra chuyên ngành khoáng sản tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần yêu ngành yêu nghề, trách nhiệm rất cao của CBVC địa chất, bất kỳ khó khăn nào, bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu là người địa chất đều có mặt. Bộ trưởng đã chỉ đạo và gợi ý 5 vấn đề năm 2008 và những năm tiếp theo, Cục cần phải  làm là: liên tục chủ động, năng động đổi mới lĩnh vực địa chất - khoáng sản; phải kinh tế hóa, thương mại hóa các sản phẩm địa chất - khoáng sản; mở rộng giao diện của ngành địa chất mạnh mẽ hơn với các đơn vị trong và ngoài nước thể hiện bằng cơ chế, văn bản pháp luật; phân cấp mạnh trong quản lý nhà nước về địa chất và hoạt động khoáng sản, cần có kế hoạch kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình cấp giấy phép một số tỉnh có nhiều tiềm năng khoáng sản như tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La; trên cơ sở đó rút ra các căn cứ khoa học, thực tiễn đề ra chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành địa chất - khoáng sản , Cục cần quan tâm tới đào tạo nguồn nhân lực vì hiện nay đội ngũ cán bộ về quản lý và chuyên môn vẫn còn yếu, thiếu.

Tại Hội nghị Bộ trưởng đã trao tặng các phần thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn phòng Cục (14/01/2008).