Ngày 19/8/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá, thăm dò khoáng sản của nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 và số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Bộ Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bắc Kạn, Quảng Nam, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng; đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và đại diện các đơn vị liên quan của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phó TCT Bùi Vĩnh Kiên

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo “Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện công tác tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009” do đồng chí Ngô Văn Minh, Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản trình bày đã đưa ra những điểm mới của nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư”.

Phó TCT Bùi Vĩnh Kiên

Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sau 05 năm thực hiện nhiệm vụ xác định xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản Nhà nước theo quy định của Luật khoáng sản 2010. Kết quả bước đầu đạt được rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản, có tác động tích cực đối với hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản. Góp phần thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 2 ngàn tỷ đồng.

Đồng thời Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế như: Nội dung của Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 186/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 chưa bao quát hết các trường hợp, chưa thật sự phù hợp với thực tế mỏ khoáng sản; mới chỉ tập trung vào các giấy phép khai thác khoáng sản do Trung ương cấp, còn lại một khối lượng không nhỏ các mỏ khoáng sản thuộc đối tượng hoàn trả nhưng do địa phương cấp phép theo thẩm quyền vẫn chưa được thực hiện việc hoàn trả chi phí đánh giá, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.
 

Hội nghị tổng kết 5 năm

Toàn cảnh Hội nghị


Để có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian tới Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định “Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư” thay thế Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 186/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009, số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoàn trả chi phí, thăm dò khoáng sản; đồng thời có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và các trường hợp không thực hiện nộp tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo quy định.
 

Tổng kết 5 năm ĐCKS


Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên xin cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc và xin hứa sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Đồng thời cũng cảm ơn các Bộ ngành liên quan; các địa phương và tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua và góp phần làm nên thành công của Hội nghị này./.

Văn phòng Tổng cục ./.