Chiều 31/7, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Trần Bình Trọng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam và ông Trần Mỹ Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam.

Dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Cục.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Mỹ Dũng - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam cho biết: Năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản; ngay từ khi được giao nhiệm vụ, Cục đã tích cực, khẩn trương triển khai xây dựng Luật (phần địa chất) như: Thành lập Tổ soạn thảo, tổ chức 25 buổi họp cũng như Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về nội dung dự thảo Luật. Cục đã hoàn thiện đề cương; phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam ghép nối những nội dung liên quan phần địa chất và phần khoáng sản; báo cáo Bộ nội dung dự thảo phần địa chất.

DSC_03831.jpg

Ông Trần Mỹ Dũng - Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam đọc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Về nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục đã hoàn thiện để Bộ TNM&MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung quy hoạch, kế hoạch thực hiện.

Về nhiệm vụ xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục đã hoàn thiện để Bộ TN&MT trình Chính phủ phê duyệt; trình Bộ ký văn bản đề nghị các Bộ: Công Thương, Xây dựng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Chiến lược; hiện Cục đang tổng hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Bộ TN&MT dự kiến trình trong tháng 8/2023.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục cũng quan tâm chỉ đạo triển khai đúng tiến độ công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, thể hiện qua kết quả của Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội”; Đề án “Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”; Dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam” (ĐCCT-47).

Công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản bảo đảm đúng tiến độ còn được thể hiện qua kết quả thực hiện Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”Nhiệm vụ lập “Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành TN&MT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; nhiệm vụ Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Cục Địa chất Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cục Khoáng sản Việt Nam xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản (phần Địa chất) và văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ, đề án được giao trong năm 2023 đúng tiến độ.

Cục tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ mở mới năm 2024; trình phê duyệt và công bố khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; khu vực có khoáng sản phóng xạ, độc hại; trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kết quả các đề án thành phần của đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội”.

Đồng thời, xây dựng, ban hành bộ đơn giá các công trình địa chất theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng); xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và triển khai thi công thực địa Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”; lập Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành TN&MT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Liên đoàn, các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã trao đổi những kết quả đạt được của các nhiệm vụ được giao, những thuận lợi, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam Trần Bình Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trực thuộc Cục. Theo Cục trưởng, Lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt để hoàn thành công tác 6 tháng đầu năm; Cục Địa chất Việt Nam cũng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp.

DSC_03591.jpg

Ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam chỉ đạo tại hội nghị

“Mặc dù nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục trong những tháng cuối năm còn nhiều, nhưng với bề dày thành tích 78 năm xây dựng và phát triển của ngành địa chất, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TN&MT và tinh thần chủ động, phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Cục Địa chất Việt Nam sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023”, Cục trưởng Trần Bình Trọng nhấn mạnh.

DSC_03621.jpg

Toàn cảnh hội nghị

BOX:

DSC_03741.jpg

Tại Hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Địa chất Việt Nam đã công bố các Quyết định của Cục trưởng về công tác cán bộ. Cục trưởng Trần Bình Trọng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc giữ chức Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Tây Bắc; ông Nguyễn Văn Tưởng, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc giữ chức Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc; ông Phan Thanh Nghị, Đoàn trưởng Đoàn Địa chất 501 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ giữ chức Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ; ông Đinh Văn Thắng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ giữ chức Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

Văn phòng Cục ./.