Ngày 24 tháng 01 năm 2008, tại Hà Nội, Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình miền Bắc đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức” tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, triển khai phương hướng kế hoạch năm 2008.

Hội nghị  đại biểu cán bộ, công chức năm 2008 của Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Vạn, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Ngô Trung Dũng, Phó Chủ tịch công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cục cùng toàn thể đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Liên đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đản, Liên đoàn trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2008 của Liên đoàn. Báo cáo nêu rõ: mặc dù trong năm qua Liên đoàn đã gặp không ít những khó khăn chủ quan và khách quan, nhưng với sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời sống người lao động đã được nâng cao so với năm trước. Thu nhập bình quân 2,7 triệu đồng/người/tháng. Điểm nổi bật là đã phát hiện nước ngầm ở vùng đá vôi khô hạn Mèo Vạc (Hà Giang) và tầng chứa nước Neogen ở phía Tây Hà Nội, mở ra những triển vọng mới trong định hướng đầu tư điều tra tiếp theo. Những phát hiện này được nhân dân địa phương và lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ: tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu đề ra; sản xuất dịch vụ ở một số đơn vị còn thấp; việc làm thu nhập chưa đồng đều; sự năng động trong tìm kiếm việc làm còn hạn chế…

Để triển khai kế hoạch năm 2008 của Liên đoàn, một số công việc trọng tâm cần chú ý là: tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ; xây dựng kế hoạch một cách hợp lý; phối hợp với các Ngành, địa phương và chủ động xây dựng nhiệm vụ điều tra cơ bản về ĐCTV - ĐCCT và tài nguyên nước theo yêu cầu; phát huy tính chủ động sáng tạo, năng động trong công việc. Cùng ngày hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân năm 2008.  

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Vạn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên đoàn trong năm qua, đặc biệt là những phát hiện có tính chất đóng góp quan trọng nêu trên, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại và đưa ra những gợi ý có tính định hướng: Liên đoàn cần phải năng động hơn nữa, chủ động tham gia xây dựng cơ chế, phải coi cơ chế là đòn bẩy cho sự phát triển của Liên đoàn; chuyển mạnh các hoạt động quản lý và sản xuất theo hướng đơn vị tự chủ thích ứng với cơ chế thị trường, chuyển dần từ cơ chế giao kế hoạch sang cơ chế đơn đặt hàng; cần có sự đoàn kết nhất trí cao, đồng tâm hiệp lực, giữ vững ổn định về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008 trong giai đoạn hiện nay./.

Văn phòng Cục (25/01/2008).