Ngày 31 tháng 12 năm 2007, tại Hà Nội, Cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức năm 2007”. Đồng chí Phó Cục trưởng - Thủ trưởng cơ quan Cục Đỗ Tiến Hùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Bí thư đảng uỷ cơ quan Cục; Chủ tịch công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Cục.

Hội nghị cán bộ công chức năm 2007 của cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2008 của cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Báo cáo đã nêu những kết quả đạt được về các mặt như: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; công tác tin học quản lý hành chính nhà nước; công tác tổ chức thẩm định, xét duyệt, quản lý hoạt động điều tra địa chất, khoáng sản; công tác thẩm định, xét duyệt cấp giấy phép hoạt động khoáng sản... Trong năm 2007, công tác thẩm định giải quyết hồ sơ hoạt động khoáng sản; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và tài nguyên khoáng sản được đánh giá là một trong những nhiệm vụ thành công nhất, không còn hồ sơ chậm gây bức xúc cho địa phương, doanh nghiệp cũng như các đơn vị.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ: tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu đề ra; một số ít cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt quy chế làm việc; công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan Cục chưa cao và chưa đồng đều. Cần làm tốt hơn nữa chức năng: quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; quản lý sự nghiệp về điều tra cơ bản địa chất, điều tra khoáng sản; kiểm tra giám sát công chức khi thi hành công vụ…

Để triển khai kế hoạch năm 2008 của cơ quan Cục, một số công việc trọng tâm cần chú ý là: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động địa chất, khoáng sản; chỉ đạo các đơn vị địa chất hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và một số công tác khác. Cùng ngày hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008 - 2009

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cục trưởng Trần Xuân Hường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cơ quan Cục trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém và đưa ra những giải pháp cụ thể, để cơ quan Cục tiếp tục hoàn thiện và làm tốt chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trong giai đoạn hiện nay./.

Văn phòng Cục (02/01/2008).