Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng. Dự Hội nghị còn có ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; ông Phạm Đình Sáng, Trưởng phòng Công chức, viên chức và Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng gần 80 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đây là Hội nghị tập huấn quan trọng, được tổ chức hàng năm và rất có ý nghĩa với các lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc. Mục đích của Hội nghị tập huấn là nhằm cập nhật những kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cho lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Hội nghị còn nhằm quán triệt, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy định tại tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo đúng quy định, đúng tiến độ, thời gian yêu cầu và đảm bảo chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị các đại biểu dự tập huấn cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công tác tổ chức cán bộ để Hội nghị tập huấn đạt được kết quả như mong muốn.

Ông Vũ Hải Nam

Ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ tham luận tại hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày và tiến hành trao đổi, thảo luận về các nội dung: giới thiệu một các bản mới và một số vấn đề cấp bách về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự); các quy trình thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục về: công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác tuyển dụng công chức, viên chức; triển khai Hệ thống thông tin công chức, viên chức trong Tổng cục.

Toàn cảnh

Toàn cảnh Hội nghị

Đây cũng là dịp để các đơn vị trong Tổng cục trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt những nội dung mới, cần thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; giúp công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đi vào nề nếp, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bảo vệ cán bộ, đảng viên.
 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ.