Ngày 31 tháng 3 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án “Điều tra địa chất, phân vùng địa động lực hiện đại, đánh giá khả năng chống chịu tác động với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và các tai biến địa chất liên quan, đề xuất các giải pháp ứng phó phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện. Tham dự Hội đồng thẩm định có đại diện các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản cùng tập thể tác giả.

Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thuyết minh dự án, các thành viên tham dự cuộc họp đã tích cực tham gia góp ý kiến để xây dựng và hoàn thiện dự thảo dự án. Cuối cùng, để thống nhất phương hướng xây dựng dự án, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn thay mặt Hội đồng đề nghị tập thể tác giả chỉnh sửa dự án theo hướng:

1. Thu thập, tổng hợp toàn bộ các tài liệu hiện có về địa chất, địa chất thủy văn trong vùng nghiên cứu của dự án.

2. Bổ sung mục tiêu của dự án: Điều tra đặc điểm địa chất bằng phương pháp đo địa vật lý, khoan … để có cơ sở khoa học chứng minh nên hay không nên xây dựng 02 tuyến đê: Gò Công - Vũng Tàu và Rạch Giá - Kiên Giang.

3. Chỉnh sửa, chi tiết hóa sản phẩm của dự án.

Kết thúc cuộc họp, chủ nhiệm đề án thay mặt tập thể tác giả cám ơn những ý kiến góp ý của Hội đồng, hứa sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo và trình cấp có thẩm quyền đúng tiến độ./.

Văn phòng Tổng cục ngày 03/4/2012.