Thực hiện Chương trình công tác của lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, ngày 18 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì 03 Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Báo cáo kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước mỏ: chì kẽm Cúc Đường, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; thiếc Bắc Lũng thuộc xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; đất hiếm Yên Phú, xã Yên Phú, tỉnh Yên Bái.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Hội đồng và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Kim loại màu Tuyên Quang, Công ty TNHH MTV kim loại màu Thái nguyên và tập thể tác giả.

Hội đồng đã nghe báo cáo của Chủ nhiệm 03 đề án về tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, ý kiến đánh giá, phản biện của các thành viên tham gia Hội đồng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên nhất trí với 03 báo cáo thẩm định.

03 Báo cáo thẩm định đã được các thành viên Hội đồng thông qua và chỉ đạo Tập thể tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện./.

Văn phòng Tổng cục ngày 18/01/2013.