Ngày 10 tháng 4 năm 2012, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định báo cáo “Điều tra đánh giá khoáng sản chì - kẽm, barit vùng Bản Vai - Bản Ran, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” do Liên đoàn INTERGEO thực hiện. Tham dự cuộc họp có: đại diện của Vụ Kế hoạch và Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Vụ Địa chất và Vụ Kế hoạch Tài chính của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tập thể tác giả.

Tại cuộc họp, sau khi chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên tham dự đã tham gia góp ý kiến để tập thể tác giả hoàn thiện báo cáo. Báo cáo được Hội đồng thẩm định đánh giá là có chất lượng cao, kết quả đưa ra có cơ sở đáng tin cậy. Tuy nhiên, báo cáo còn có sai sót nhỏ, Hội đồng đề nghị tập thể tác giả rà soát, chỉnh sửa. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng kết luận: Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo; tập thể tác giả chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng; hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ.

Thay mặt tập thể tác giả và đơn vị, Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO cám ơn những góp ý của Hội đồng, xin hứa chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và trình phê duyệt đúng tiến độ./.

Văn phòng Tổng cục ngày 11/4/2012