Ngày 17 tháng 02 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng cơ sở xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích mẫu phóng xạ trên máy phổ ORTEC GEM 30 và máy phân tích tổng hoạt độ Anpha, Beta UMF 2000” do Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm thực hiện.

Tham dự Hội đồng ngoài các thành viên Hội đồng còn có các khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích phóng xạ, địa chất khoáng sản và tập thể tác giả.

Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh, các thành viên phản biện của Hội đồng đọc bản nhận xét, trong đó nhấn mạnh những điểm đạt được và những điểm còn thiếu sót trong thuyết minh. Bản thuyết minh nhận được rất nhiều góp ý của các thành viên Hội đồng và những người tham dự. Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị tập thể tác giả: bổ sung cơ sở pháp lý, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và bổ sung phần đào tạo của đề tài.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Nhất trí thông qua thuyết minh đề tài; tập thể tác giả cần khẩn trương chỉnh sửa và nộp báo cáo về Tổng cục để Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng tiến độ.

 Văn phòng Tổng cục./ .