Thực hiện Quyết định số 1713/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và thư mời của Cục Địa chất Pháp, Tập đoàn ARVERA, Công ty SERCEL và Viện Bảo vệ bức xạ và an toàn Hạt nhân, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm 2011, Đoàn công tác do Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản làm trưởng đoàn đã tiến hành tham quan và làm việc tại Cộng hoà Pháp.

Đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Pháp đang thuyết trình

Đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Pháp đang thuyết trình

Trong chuyến công tác, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã trao đổi, thảo luận với Cục Địa chất Pháp, Tập đoàn ARVERA, Công ty SERCEL và Viện Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân về khả năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tìm hiểu về kinh nghiệm thăm dò urani trong cát kết; thiết bị và các phương pháp đo phóng xạ môi trường, đo địa chấn, các phương pháp phân tích, xử lý tài liệu đo bức xạ; phương pháp thành lập bản đồ phông bức xạ tự nhiên môi trường; công nghệ mô hình 3D trong địa chất, quy trình khai thác mỏ, công nghệ hạt nhân và phục hồi môi trường sau khai thác urani và vàng...

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn cùng phải đoàn đang nghe Cục Địa chất và Khoáng sản Pháp trình bày.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn cùng phải đoàn đang nghe Cục Địa chất và Khoáng sản Pháp trình bày.

Công nghệ 3D là một lĩnh vực mới trong địa chất được áp dụng có hiệu quả trong biểu diễn các kết quả điều tra địa chất, địa vật lý và tính trữ lượng khoáng sản và kinh nghiệm thăm dò urani trong cát kết là những lĩnh vực mà Việt Nam hiện đang rất quan tâm.

Trong khi đó những lĩnh vực này đã và đang được phía bạn áp dụng, thực hiện hết sức thành công. Vì vậy, trong thời gian tới hai bên sẽ từng bước tiến hành hợp tác song phương về những lĩnh vực này.

Ngày 24 tháng 9 năm 2011, Đoàn công tác của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp.

Văn phòng Tổng cuc./ .