Thực hiện Quyết định số 1774/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử Đoàn cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Úc để học tập và trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật/công nghệ hiện đại trong công tác điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, phục hồi môi trường sau khai thác và đánh giá hiệu quả kinh tế khoáng sản urani, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2012,

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Cục Tài nguyên và Năng lượng, Cục Phát triển bền vững, Môi trường, Nước, Dân số và Cộng đồng bang Bắc Úc; Công ty TNHH Tài nguyên Năng lượng Australia (chuyên về điều tra, thăm dò, khai thác quặng urani), thăm quan mỏ urani RANGER (Quặng urani có nguồn gốc bất chỉnh hợp được khai thác bằng phương pháp lộ thiên kết hợp hầm lò) và thăm các trung tâm chế biến, thu hồi quặng urani, kho lưu giữ mẫu lõi khoan, hồ nước thải chứa urani. Bên cạnh đó, Đoàn cũng thăm Trung tâm giám sát môi trường, Trung tâm phân tích thí nghiệm môi trường và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến công tác xử lý môi trường phóng xạ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác quặng urani.

Đoàn công tác đã thu nhận được các thông tin về tình hình điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản nói chung và quặng urani nói riêng tại bang Bắc Úc, Cộng hòa Liên bang Úc. Đoàn công tác cũng đã có nhiều trao đổi với phía Bắc Úc về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên lãnh thổ bang Bắc Úc; về tình hình thăm dò, khai thác chế biến quặng urani tại Mỏ Ranger; về một số mỏ urani trong cát kết và các thông tin về công tác quan trắc, xử lý và phục hồi môi trường trước, trong và sau khai thác quặng urani.

Những kết quả đã thu nhận được từ chuyến công tác sẽ có tác dụng rất lớn trong việc định hướng phát triển của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong những năm tiếp theo về quản lý nhà nước và điều tra cơ bản địa chất. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản dự kiến biên tập và xuất bản cuốn “Thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và mỏ urani Ranger của bang Bắc Úc thuộc Cộng hòa Liên bang Úc” trên cơ sở tài liệu do đối tác Úc cung cấp, trao đổi trong hội thảo và các quan sát thực tế.

Văn phòng Tổng cục./.