Trong không khí cả nước chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020); thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong 02 ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Lại Hồng Thanh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Hà Chu Hạ Long - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn lần thứ I nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Liên đoàn luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn, đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao, đã lãnh đạo công tác thành lập, xây dựng và từng bước phát triển Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển; thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

lien doan bien 1

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Khóa I
 trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Một số thành tựu nổi bật là:

- Đã lãnh đạo công tác thành lập, xây dựng, phát triển Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển từ những nguồn lực rất ít ỏi ban đầu về con người, cơ sở vật chất, nhiệm vụ; đến nay Liên đoàn có nhân lực khá tốt, thiết bị điều tra khá hiện đại; đặc biệt Liên đoàn đã rất chú trọng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo; xây dựng, hình thành và làm chủ công nghệ, thiết bị điều tra địa chất, khoáng sản vùng biển nông; nâng cao năng lực lấy mẫu đáy biển, khoan biển; bước đầu hình thành được những mũi nhọn chuyên ngành trong điều tra, nghiên cứu theo hướng phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo Liên đoàn thực hiện 42 nhiệm vụ chuyên môn với tổng giá trị thực hiện 77,1 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Những kết quả điều tra của Liên đoàn bước đầu có những đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội các địa phương ven biển.

- Song song công tác chuyên môn, đảng ủy đã chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng kịp thời, đầy đủ và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác lãnh đạo các đoàn thể, dân vận; phối hợp công tác giữa Đảng - chuyên môn -  đoàn thể được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thực hiện tốt.

- Công tác lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều đổi mới, luôn là hạt nhân lãnh đạo mọi nhiệm vụ của Liên đoàn. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã triển khai thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề, định hướng xây dựng Liên đoàn hình thành các mũi nhọn điều tra thích ứng với các lĩnh vực phát triển kinh tế biển: (1) về địa chất công trình, địa chất tai biến, địa chất môi trường vùng ven biển và biển nông; (2) khoáng sản biển và (3) nâng cao năng lực lấy mẫu đáy biển, khoan biển.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như Báo cáo trình Đại hội và nhấn mạnh:

- Nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là Dự án Chính phủ “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình dải ven bờ biển Việt Nam” và đề án “Điều tra địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 vùng biển 0-30m nước từ Hải Phòng đến Nga Sơn, Thanh Hóa” đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và các Quy hoạch điều tra địa chất khoáng sản; chú trọng công tác nâng cao năng lực điều tra, cơ sở vật chất làm việc; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng Đảng, trọng tâm là không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục lòng yêu nghề, yêu Liên đoàn, tinh thần sáng tạo, vượt khó. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, của Chi bộ và cán bộ viên chức trong đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Liên đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung thảo luận đề ra những giải pháp đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa Liên đoàn trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

lien doan bien 2

Đồng chí Lại Hồng Thanh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 06 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là Đại biểu của Đảng bộ Liên đoàn đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Tiến Thành được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Trần Ngọc Diễn được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển phát triển toàn diện, vững chắc”. Thành công của Đại hội là thể hiện trí tuệ và sự đoàn kết, nhất trí cao của cấp uỷ Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động với quyết tâm xây dựng Liên đoàn ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc./.