Ngày 09 đến ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng được tổ chức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, đại diện lãnh đạo Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, và 72 đảng viên của 06 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

       Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

dong bac 1

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

         Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XIII trình Đại hội đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Đảng ủy Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ thường xuyên chú trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác vận, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đồng thời báo cáo cũng nêu ra những định hướng, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Liên đoàn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với những thành tích đã đạt được hàng năm Đảng bộ đạt “trong sạch vững mạnh” các năm 2015, 2016 và “hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2017, 2018, 2019.

dong bac 2

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng 

phát biểu và chỉ đạo Đại hội

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Bùi Vĩnh Kiên Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị Đại hội rất nghiêm túc của Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc. Đồng chí đánh giá cao Báo cáo chính trị trình tại Đại hội của Đảng bộ và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Liên đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đồng chí chỉ ra một số nội dung Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

        Một là: Đảng ủy Liên đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy Liên đoàn trong nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên một cách kịp thời. Trong đó chú trọng các nghị quyết sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đó là dấu mốc quan trọng, định hướng cho thời kỳ phát triển đất nước những năm tới.

     Hai là: Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đảng ủy Liên đoàn và tổ chức đảng các cấp phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra trong các năm; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản và thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, đặc biệt chú trọng đến chất lượng- hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục tìm và mở mới ra nhiều nhiệm vụ địa chất, trên cơ sở các nguồn lực sẵn có của đơn vị, nâng cao giá trị sản lượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu giá trị đạt được năm sau cao hơn năm trước.

    Ba là: Tăng cường mở rộng liên kết với các đối tác trong và ngoài Tổng cục để ký các hợp đồng kinh tế. Đẩy mạnh công tác áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Xây dựng và thực hiện tốt các quy chế trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Tập trung lãnh đạo tốt, thực hiện có hiệu quả dịch vụ địa chất và từng bước mở rộng các loại hình dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị dịch vụ địa chất. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc mở nhiện vụ mới và tìm việc làm cho đơn vị.

     Bốn là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Song song với việc làm cần quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất tinh thần, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động.

      Năm là: Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Muốn vậy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy viên phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước cán bộ viên chức và người lao động, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của Liên đoàn, của ngành có hướng thu hút các cán bộ trẻ, có trình độ để đào tạo bồi dưỡng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

      Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu  ra chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và 02 ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

 

dong bac 3

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng

chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Đại hội cũng đã bầu 14 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

dong bac 4

Đảng viên tham dự Đại hội

     Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội thể hiện cho sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Liên đoàn hãy chung chí, chung sức, đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc ngày càng vững mạnh, phát triển và thịnh vượng!

Tin Văn phòng Đảng ủy Tổng cục