Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc lần thứ XXII nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Toàn Đảng bộ hiện có 72 đảng viên; 06 tổ chức đảng trực thuộc được. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

Đồng chí Vũ Quang Lân - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng chí Vũ Quang Lân - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

       Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Liên đoàn, đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác vận. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong Liên đoàn được nâng cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực ngày một nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Với những thành tích đã đạt được, Liên đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Liên đoàn được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đảng bộ Liên đoàn được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ cho Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đề ra 4 mục tiêu cơ bản sau:

1. Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác khi được giao thực hiện.

2. Đa dạng loại hình công việc của Liên đoàn; chủ động mở rộng, tăng cường quan hệ với các đơn vị bạn và đối tác để phát triển các hoạt động dịch vụ. khuyến khích mở mới công việc và tăng thu nhập, đặc biệt đối với lực lượng sản xuất địa chất trực tiếp tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

3. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

4. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Vĩnh Kiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung thảo luận đề ra những giải pháp đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa Liên đoàn trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam..

 

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Tổng cục có đánh giá những kinh nghiệm của Đại hội điểm này, từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hai ngày nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Đia chất miền Bắc đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Quang Lân được Đại hội tín nhiệm bầu tại Đại hội tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 12 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn được Đại hội bầu là Đại biểu của Liên đoàn đi dự dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục tặng hoa chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục tặng hoa chúc mừng  đồng chí Vũ Quang Lân Bí thư Đảng ủy Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục tặng hoa chúc mừng

  Đồng chí Vũ Quang Lân Bí thư Đảng ủy Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

     Đại hội Đảng bộ Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ đó là: “Đoàn kết, đổi mới, năng động, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” Thành công của Đại hội là thể hiện trí tuệ và sự đoàn kết, nhất trí cao của cấp uỷ Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động với quyết tâm xây dựng Liên đoàn ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện./.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội