Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Tổng cục và Đảng ủy Cơ quan, sáng ngày 20/4/2018, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã long trọng được tổ chức tại trụ sở cơ quan. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng; đồng chí Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí là Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị có trụ sở tại số 06 Phạm Ngũ Lão; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ quan Tổng cục.

Đ/c Đỗ Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình bày báo cáo tại Đại hội

Theo báo cáo do đồng chí Đỗ Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa VI trình bày báo cáo tại Đại hội thì: Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Cơ quan Tổng cục đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng đổi mới, hình thức phong phú, có chất lượng. Tổ chức công đoàn đã phát huy được trách nhiệm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2023, các nội dung được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện nguyện vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn Cơ quan Tổng cục trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Cơ quan Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn tích cực họp tập, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện tốt hoạt động của Ủy ban kiểm tra, công tác tài chính công đoàn.            

Đồng chí Lê Hồng Thái - Chủ tịch Công đoàn Tổng cục phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái - Chủ tịch Công đoàn Tổng cục đánh giá cao vai trò của công đoàn Cơ quan Tổng cục trong các hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng cục cũng lưu ý, Ban Chấp hành công đoàn khóa mới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các đoàn viên công đoàn nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động chuyên môn của Tổng cục.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể Công đoàn Cơ quan Tổng cục đã khắc phục khó khăn xây dựng tổ chức ngày một phát triển. Mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng cục khóa mới với tinh thần đổi mới, trí tuệ và trách nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cơ quan Tổng cục sẽ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, cụ thể là:

1. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước của ngành và của Bộ trong năm 2018. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

2. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên; quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp, chính đáng của người lao động, từ đó có kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục chủ trương, giải pháp phù hợp của từng đơn vị.

3. Tổ chức vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phối hợp công tác và xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các đơn vị đề xuất, cải tiến cho phù hợp.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và của ngành. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên công đoàn.

6. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thức cho các cán bộ làm công tác công đoàn, công tác kiểm tra, công tác Nữ công, công tác Thanh tra Nhân dân.

7. Tiếp tục vận động nữ cán bộ, công chức và người lao động thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; xây dựng cơ quan “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

8. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp, chính đáng của người lao động.

9. Thực hiện quản lý ngân sách công đoàn đúng quy định.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa VII gồm 11 đồng chí; bầu 05 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng cục lần II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa VII đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Kết quả đồng chí Đỗ Đức Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Phan Thị Minh Nguyệt được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đinh Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Văn phòng Tổng cục./.