Sáng 30/5/2020, Chi bộ Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có 15 đồng chí đảng viên trong Chi bộ, bằng 100%.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Hồng Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, chính trị, tư tưởng vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

dai hoi dang cuc kiem soat 1

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã thể hiện rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và của đơn vị. Theo đó hàng năm, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát hoạt động khoáng sản; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản và nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo định kỳ về quản lý nhà nước về khoáng sản cũng như nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học công nghệ đều được hoàn thành đảm bảo về chất lượng, tiến độ.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên được quan tâm đặc biệt thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh luôn gắn với xây dựng cơ quan và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định của Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lui sụ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên nên đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

dai hoi cuc kiem soat 2

Đồng chí Trịnh Minh Cương, Bí thư Chi bộ Cục Khóa I trình bày Báo cáo

chính trị tại Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục đồng chí Lại Hồng Thanh đã đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ; đồng chí biểu dương kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ tiếp tục có những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề sát với tình hình thực tiễn của Chi bộ; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

cuc kiem soat 3

Đồng chí Lại Hồng Thanh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu, chỉ đạo Đại hội

 

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tại Đại hội Chi bộ lần này không bầu cấp ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đại biểu (02 đại biểu chính thức và 01 đạo biểu dự khuyết).

cuc kiem soat 4

Với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đảng viên bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  nhiệm kỳ 2020-2025

TinVăn phòng Đảng ủy Tổng cục Đia chất và Khoáng sản Việt Nam