Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-ĐCKS ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng đá ốp lát trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

http://www.dgmv.gov.vn/images/chuyen-muc-tieng-viet/YB_1.jpg

Mỏ đá trắng tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh đã chủ trì buổi công khai kết luận thanh tra số: 2127/KLTTr-ĐCKS; 2128/KLTTr-ĐCKS; 2129/KLTTr-ĐCKS; 2130/KLTTr-ĐCKS; 2131/KLTTr-ĐCKS; 2132/KLTTr-ĐCKS; 2133/KLTTr-ĐCKS; 2134/KLTTr-ĐCKS; 2135/KLTTr-ĐCKS; 2136/KLTTr-ĐCKS; 2137/KLTTr-ĐCKS; 2138/KLTTr-ĐCKS; 2139/KLTTr-ĐCKS; 2140/KLTTr-ĐCKS; 2141/KLTTr-ĐCKS; 2142/KLTTr-ĐCKS; 2143/KLTTr-ĐCKS; 2144/KLTTr-ĐCKS; 2145/KLTTr-ĐCKS; 2146/KLTTr-ĐCKS ký ngày 10/8/2016.

Tải (dowload) hoặc xem toàn văn các Kết luận thanh tra bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.