Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm và kiểm tra tại thực địa về công tác Bảo hộ lao động và vệ sinh an toàn lao động; Đoàn công tác được nghe đồng chí Lê Quyết Tâm, Chủ nhiệm đề án báo cáo về tiến độ thi công và chất lượng, hiệu quả của đề án tính đến tháng 7/2014. Đây là đề án thi công ở địa hình rất khó khăn, phức tạp, hiểm trở gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển thiết bị máy khoan. Với sự cố gắng của các đơn vị tham gia thi công, máy móc thiết bị được vận chuyển lên núi cao đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, tiến hành thi công đúng tiến độ.

Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Lê Hồng Thái đã biểu dương CBCNV và người lao động tham gia thi công đề án, đã vượt qua khó khăn vất vả để đưa máy móc lên các Lô G; H thi công an toàn; đồng chí đã tặng quà cho CBCNV các đơn vị thi công trong toàn đề án.

Đoàn Kiểm tra tiến hành đi thực địa tại Lô G kiểm tra Lỗ khoan số 27205 do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thi công, đây là Lỗ khoan thi công công ở địa hình rất khó khăn, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các công nhân đang thi công về công tác ăn toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động tại khoan trường, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, đồng thời động viên anh em đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa đến. Đoàn đã đến thăm các lán ở sinh hoạt của công nhân các đơn vị tham gia thi công.

Văn phòng Tổng cục./.