Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản gửi Báo đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đăng thông tin tại trụ sở, trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò kaolin - felspat tại xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ đề nghị cấp phép thăm dò kaolin - felspat tại xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ

Địa chỉ: Tổ 8B, phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103943305               

Loại khoáng sản: kaolin - felspat            

Địa danh khu vực thăm dò: xã Giáp Lai và xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích thăm dò: 53,60 ha

Thời gian thăm dò: 24 tháng kể từ này được cấp phép