Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 22/9/2017. Về phía Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ có sự tham dự của đồng chí Trần Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng cùng 48 đại biểu đại diện cho 178 đoàn viên công đoàn Liên đoàn.

Đồng chí Lê Hồng Thái

Đồng chí Lê Hồng Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên đoàn, nhiệm kỳ 2013 -2017 cho biết: Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở, đó là: Tích cực tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; Tham gia tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn trong nhiệm kỳ; Bảo vệ các lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sồng cho cán bộ, viên chức và người lao động, giữ vững và ổn định việc làm, thu nhập cho ngời lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức trong liên đoàn; tổ chức tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Đồng chí Trần Văn Thảo

Đồng chí Trần Văn Thảo phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn cơ sở vào sự phát triển của Liên đoàn nói riêng và Tổng cục nói chung trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Cần phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế những tồn tại, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nên năng động, sáng tạo để các hoạt động của Công đoàn có hiệu quả và thiết thực hơn nữa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Liên đoàn, thực hiện tốt hơn nữa 3 chức năng của tổ chức công đoàn cơ sở; Tích cực bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú để phấn đấu, giới thiệu cho Đảng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở Liên đoàn ngày một vững mạnh và toàn diện hơn, xứng đáng là công đoàn cơ sở tiêu biểu về mọi mặt trong công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, nhiệm kỳ 2017-2022

Với tinh thần của Đại hội “Đoàn kết, ổn định, đổi mới và phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí: đồng chí Giã Thị Minh Thu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.