Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5562/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc bổ sung khu vực đá vôi T20.1 và T21, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý bổ sung khu vực đá vôi T20.1 và T21, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (bao gồm 02 diện tích: 17,83 ha và 19,02 ha) vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi  trường tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác các khu vực đá vôi nêu trên theo quy định của Luật khoáng sản./.

                                                                                                             Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.