Ngày 24 tháng 10 năm 2018. Thủ Tướng Chính phú có văn bản sô 1472/TTg-CN về việc bổ sung danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép thăm dò, khai thác quặng chì kẽm tại Tỉnh Bắc Kạn. Theo đó:

  1. Đồng ý bổ sung các khu vực quặng chì kẽm: Nà Bưa, xã Ngọc Phái; Pù Chạng (thuộc xã Nà Bốp-Pù Sáp), xã Bằng Lãng và Nậm Shi (thuộc xã Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và Phụ lục khu vực không đấu giá  uyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên.

     2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực quặng chì kẽm nêu trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan./.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam