Sáng 15/4, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài "Tổng hợp, biên hội bản đồ địa chất - khoáng sản -  giải pháp đầu tư thăm dò khai thác sử dụng hợp lý một số tài nguyên khoáng sản tại Bình Định".

Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở TN&MT, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi hội Địa chất và một số doanh nghiệp đang khai thác, chế biến khoáng sản tại Bình Định.

Sau khi báo cáo khái quát địa chất khoáng sản tỉnh Bình Định, giải pháp đầu tư, thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý các khoáng sản có thế mạnh của tỉnh Bình Định, TS. Nguyễn Văn Thuấn, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ - Chủ nhiệm đề tài cho rằng: Khoáng sản là nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoáng sản phải hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, vừa bảo vệ tài nguyên, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Bình Định là tỉnh phong phú về tài nguyên khoáng sản,  song quy mô từng loại nhìn chung nhỏ và chất lượng thấp, khai thác manh mún, chưa đầu tư công nghệ tiên tiến, làm tổn hại tài nguyên và  gây ô nhiễm môi trường. Kết quả điều tra khoáng sản đã ghi nhận, tại Bình Định có 154 mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hóa thuộc 24 loại khoáng sản rắn và nước khoáng, nước nóng. Hai loại khoáng sản có thế mạnh ở Bình Định là titan zircon và đá ốp lát. Giải pháp cho đầu tư thăm dò và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản ở đây là: Lãnh đạo tỉnh cần giao cho một cơ quan chủ trì và tạo cơ chế thu hút vốn để đầu  tư thăm dò bài bản và tổ chức đấu thầu khai thác. Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, khai thác phải có những tổ chức có kinh nghiệm và có năng lực tài chính. Xu hướng phát triển khai thác, chế biến khoáng sản có thế mạnh của tỉnh phải tập trung, hạn chế và dần xóa bỏ hình  thức khai thác manh mún, nhỏ lẻ. Việc khai  thác như vậy sẽ là rào cản cho áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và chế biến khoáng sản. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và công tác thanh tra, chế tài các vi phạm về hoạt động tài nguyên khoáng sản và môi trường là hai mặt không thể tách rời.

Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học trên đã giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ triển vọng khoáng sản, xây dựng định hướng chiến lược và quy hoạch phát  triển kinh tế của tỉnh Bình Định. Cung cấp tài liệu cho Sở TN&MT đẩy mạnh quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Cung cấp tài liệu cơ sở cho các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, xây dựng... giúp các doanh nghiệp lựa chọn khoáng sản để đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động.

Theo báo TNMT ngày 18/4/2008, tác giả:Thu Nga.