Ngày 24/01/2013, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho việc triển khai xây dựng đề tài: “Nghiên cứu, tổng hợp kết quả đo địa chấn, khoan thăm dò dầu khí để hoàn chỉnh cấu trúc địa chất Việt Nam và các vùng biển phụ cận tỉ lệ 1:1.000.000”.

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Vụ chức năng, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa chất khoáng sản.

Triển khai xây dựng đề tài: “Nghiên cứu, tổng hợp kết quả đo địa chấn, khoan thăm dò dầu khí để hoàn chỉnh cấu trúc địa chất Việt Nam và các vùng biển phụ cận tỉ lệ 1:1.000.000”.

Toàn cảnh buổi họp

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị khoa học và thực tiễn, tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm sau:

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản và hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam đã được gần 70 năm, các công trình nghiên cứu đã thực hiện đến nay là rất lớn cả trên đất liền và trên các vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa xuất bản được 01 bản đồ, thể hiện các kết quả nghiên cứu về địa chất và tài nguyên địa chất trên lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Đặc biệt là việc kết nối logic cấu trúc địa chất giữa đất liền và các vùng Biển, đảo. Do vậy, việc nghiên cứu, tổng hợp tài liệu về địa chấn, địa tầng các lỗ khoan dầu khí, xác lập cấu trúc địa chất biển Đông để bổ sung và chỉnh lý, biên tập để xuất bản “Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển phụ cận, tỉ lệ 1:1.000.000” là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lớn về khoa học, kinh tế xã hội và thêm bằng chứng về chủ quyền đất nước ở biển Đông.

Văn phòng Tổng cục./.