Ngày 9 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, Ông Thái Quang, Phó Liên Đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam giữ chức vụ Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

Ngày 22 tháng 10 năm 2012, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Thái Quang trong buổi lễ trang trọng với sự có mặt của đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Tổng cục, đại diện Đảng ủy khối Bộ Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc và các phòng, ban quản lý của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trao Quyết định bổ nhiệm Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Tổng Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi lễ, sau khi trao Quyết định bổ nhiệm, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn giao nhiệm vụ cho đồng chí Thái Quang; trong đó nhấn mạnh với cương vị mới của mình, là Thủ trưởng đơn vị đồng chí cần cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc tập hợp trí tuệ, sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng xây dựng và củng cố Liên đoàn ngày càng phát triển. Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, phát huy trí tuệ tập thể, cập nhật và ứng dụng công nghệ tiến tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, củng cố uy tín của đơn vị trong lĩnh vực này.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trao Quyết định bổ nhiệm Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Nhân buổi lễ trọng đại này, Liên Đoàn trưởng Thái Quang cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và xin lĩnh hội chỉ đạo của Tổng Cục trưởng, xin hứa sẽ đem hết sức mình cống hiến cho sự phát triển của Liên đoàn trong thời kỳ đổi mới, xứng đáng với các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm. Phấn đấu để Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam trở thành một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản ở khu vực phía Nam.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trao Quyết định bổ nhiệm Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Thay mặt Đảng ủy khối Bộ Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam, đồng chí Trần Văn Thận tặng hoa và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thái Quang đã được lãnh đạo các cấp tin tưởng trao trọng trách nặng nề nhưng hết sức vinh dự. Đảng ủy khối sẽ luôn bên cạnh, tạo mọi điều kiện sát cánh cùng Liên đoàn trong chặng đường phát triển.

Văn phòng Tổng cục ./.