Kiểm tra công tác thi công dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam” (Dự án 47-ĐCCT)

Trong 2 ngày 18 và 19/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác thi công Dự án 47-ĐCCT của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên làm Trưởng đoàn và các Vụ chức năng chuyên môn của Tổng cục đã tiến hành kiểm tra công tác thi công Dự án tại giàn khoan biển do Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển thực hiện tại vùng biển Nam Định. Tham gia cùng đoàn còn có đại diện Vụ KHTC, Vụ KHCN của Bộ TNMT và đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục.

Sau hai ngày kiểm tra tại thực địa và tài liệu tổng hợp, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng các hạng mục công việc đã thi công, đặc biệt là công tác khoan biển, Liên đoàn đã thực hiện thành công tại vùng biển có độ sâu đến 10m nước và độ sâu giếng khoan đạt tới 50m với tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan đạt trên 85% (tỷ lệ thuộc loại khá cao); Đoàn đánh giá kết quả khoan biển lần này đã mở ra triển vọng hết sức quan trọng trong việc liên kết địa chấn - địa tầng Đệ tứ dưới biển và trên đất liền cũng như việc định hướng tìm kiếm, đánh giá khoáng sản liên quan như Sa khoáng Ilmenit-Zircon và Cát làm khoáng sản vật liệu xây dựng: hai đối tượng khoáng sản có tài nguyên to lớn dọc đới biển nông ven bờ Việt Nam.

Kết luận đợt kiểm tra, đồng chí Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Liên đoàn, đặc biệt là Tổ khoan biển, mặc dù thi công trên biển rất phức tạp, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Liên đoàn, tập thể thi công Dự án nói chung và Tổ Khoan biển nói riêng đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng; công tác lấy thực hiện đúng quy trình, đảm bảo độ tin cậy. Đoàn đã hướng dẫn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019 đúng tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành.

Chủ nhiệm Dự án Trần Ngọc Diễn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn; Liên đoàn trưởng Nguyễn Tiến Thành mong muốn Tổng cục, trực tiếp là Vụ Địa chất tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giúp Liên đoàn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, UVBTV, Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Đinh Đức Anh, UVBTV, Chủ tịch Công toàn Tổng cục đã biểu dương các CBVC, NLĐ tham gia thi công Dự án, nhắc nhở đồng chí về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động, đồng thời tặng quà động viên cho Tổ Khoan biển của Liên đoàn. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Liên đoàn trưởng cũng đã trao khen thưởng đột xuất cho Tổ Khoan biển.

 

Ảnh 1: Đoàn Công tác đang nghe Chủ nhiệm Dự án Trần Ngọc Diễn báo cáo tình hình thực hiện Dự án năm 2019.Ảnh 2: Đoàn Công tác đang kiểm tra mẫu lõi khoan năm 2019 của Dự ánẢnh 3: Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng tặng quà động viên; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Liên đoàn trưởng trao khen thưởng đột xuất cho Tổ Khoan biển.Ảnh 4: Đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công toàn Tổng cục nhắc nhở về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và trao quà động viên cho Tổ Khoan biển.

Ảnh 5: Giàn khoan biển GKB.01 của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển đang hoạt động tại vùng biển Nam Định.

Ảnh 6: Các Chị em - những bóng hồng trên biển- ra tận giàn khoan để thăm hỏi  và động viên tinh thần anh em Tổ Khoan biển