Chiều ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội, Khối Thi đua số III của Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 và ký giao ước thi đua của Khối Thi đua số III. Khối Thi đua số III của Bộ TN&MT bao gồm 5 đơn vị trực thuộc là Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn và Tổng cục Quản lý đất đai. Năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Khối trưởng Khối thi đua số III.

      Ông Bùi Vĩnh Kiên – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua III, chủ trì Hội nghị. Phát biểu khai mạc, ông Bùi Vĩnh Kiên nêu rõ: Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện trọng tâm chỉ đạo của Bộ năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với vai trò là Khối trưởng Khối Thi đua số III đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối năm 2021 với những nội dung cụ thể.

      Ông Trần Phương - Chánh Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày kế hoạch hành động năm 2021 của Khối, một số nội dung chính trong Bẩn giao ước thi đua Khối III, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Khối Thi đua III đã xây dựng kế hoạch và quyết tâm hoàn thành hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

       Các nội dung thi đua nổi bật một số điểm:

      1. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành; chú trọng tham mưu xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật theo hướng ưu tiên, tháo gỡ các vướng mắc trong các lĩnh vực được giao…

      2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

      3. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan phát động; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường.

      4. Các đơn vị thuộc Khối Thi đua số III phát động và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc: kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5); 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021) và các sự kiện lớn của ngành: kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2021) và ngày truyền thống của các đơn vị trong Khối Thi đua III.

      5. Tổ chức Giao lưu, tọa đàm giữa các đơn vị trong Khối Thi đua số III và các đơn vị trong 1 Cụm thi đua (lựa chọn Cụm thi đua tại khu vực phía Bắc), với nội dung trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường hướng về địa phương, cơ sở.

       Với tinh thần tiếp tục đổi mơi của nội dung và phương thức hoạt động của phong trào thi đua Khối III; Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với kế hoạch hoạt động năm 2021 của Khối Thi đua số III, đồng thời lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua số III đã ký kết Biên bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2021 của Khối. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cho rằng cần kết hợp tổ chức thăm quan các địa điểm có thành quả của các Tổng cục trong Khối để tạo cơ hội gắn kết với các địa phương và các sản phẩm của ngành địa chất và khoáng sản mang lại. Đồng thời, bên cạnh chương trình thể thao, văn hóa của Bộ TN&MT, Khối cần tổ chức ít nhất một cuộc giao lưu và hoạt động thi đua.

      Ông Trương Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối Thi đua số III trong năm 2020 và kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua năm 2021.

Tin Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam