Ngày 16/8, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tập huấn công tác công đoàn năm 2019.

Đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục, cùng các đồng chí: Bùi Thị Mai Lan, Phan Thị Minh Nguyệt, phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Trung Thành UVBCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên UVBTV, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ Tổng cục ĐC&KSVN; Công đoàn Tổng cục: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các ban của Công đoàn, cán bộ văn phòng Công đoàn Tổng cục. Công đoàn cơ sở trực thuộc: Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Trưởng Ban Nữ công hoặc phụ trách công tác Nữ công; Phụ trách tài chính công đoàn.  

DDANh

                                                       Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đinh Đức Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Bùi Thị Mai Lan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng cục đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động của các cấp Công đoàn trên các lĩnh vực: công tác tuyên truyền giáo dục; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nữ công; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát.

BMlan

                                               Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Bùi Thị Mai Lan báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, các cấp Công đoàn Tổng cục đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các ngày lễ, tết; các hoạt động đảm bảo không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Cùng với đó, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở; đã đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo đơn vị những giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Tổng cục và cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục đoàn kết, ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Công đoàn Tổng cục cơ bản đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đã đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của Tổng cục và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, Công đoàn Tổng cục tiếp tục tổ chức, triển khai kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước, của công đoàn cấp trên; các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra năm 2019, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đinh Đức Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, đi sâu phân tích từng vấn đề cụ thể. Đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, phương hướng khắc phục để đến cuối năm 2019, Công đoàn Tổng cục đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2019, các hoạt động của Công đoàn Tổng cục và các công đoàn cơ sở trực thuộc thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và cơ quan đơn vị. Các đại biểu cho rằng, Năm 2019, là năm đầu thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn TCĐC&KSVN nhiệm kỳ 2018-2023. Đây cũng là năm chúng ta đối mặt với những khó khăn thách thức, vấn đề việc làm (dịch vụ địa chất) và thu nhập của đoàn viên, người lao động trong Tổng cục; lực lượng cán bộ kỹ thuật đặc biệt là cán bộ trẻ thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất thuộc các đơn vị sự nghiệp (các liên đoàn) ngày càng giảm (hầu như các đơn vị không  đủ cán bộ kỹ thuật theo vị trí việc làm đã được phê duyệt) do đơn vị không thể tuyển đủ số lượng bù đắp những cán bộ nghỉ chế độ hoặc xin chuyển công tác do thu nhập thấp. Thực hiện chính sách chi tra tiền lương theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của người lao động. Chính vì vậy, các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục đã có những hoạt động nhằm động viên tinh thần cán bộ, công đoàn viên ổn định tâm lý, yên tâm công tác.

DTT

 UVBCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Trung Thành đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đạt được mặc dù trong điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Dương Trung Thành đề nghị Công đoàn Tổng cục làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, động viên kịp thời công đoàn viên yên tâm công tác. Phát huy kết quả đạt được, đổi mới trong công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động phong trào để nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả là một yêu cầu cấp thiết nhằm phấn đấu hoàn thành  thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Nhà nước và Bộ TN&MT giao năm 2019 đạt chất lượng và hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Anh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng cục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hoạt động đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

tchoinghi

                                                                                                  Toàn cảnh Hội nghị