bannerAMIN2021_2

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản gửi Báo đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đăng thông tin tại trụ sở, trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Đồng Nhất và thôn Đồng Hải, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình vào ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group đề nghị cấp phép thăm dò mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Đồng Nhất và thôn Đồng Hải, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản: Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group

Địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Điện thoại: 02266596666

Loại khoáng sản: đá sét làm nguyên liệu xi măng

Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: thôn Đồng Nhất và thôn Đồng Hải, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Diện tích đề nghị thăm dò: 48,88 ha

Thời gian dự kiến thăm dò: 30 tháng kể từ này được cấp phép.