Ngày 13 tháng 3 năm 2019. Thủ Tướng Chính phú có văn bản sô 306/TTg-CN về việc bổ sung danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá gabro làm ốp lát  tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó:

1. Đồng ý bổ sung khu vực đá gabro làm ốp lát (93,5 ha) tại xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế và danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhận dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tại các văn bản nêu trên .

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác đã gabro làm ốp lát tại khu vực trên theo quy định của pháp luật về khoáng sản  và pháp luật có liên quan./.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam