Việt Nam đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị cấp cao lĩnh vực khoáng sản

Việt Nam đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị cấp cao lĩnh vực khoáng sản

Chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + 3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 sẽ được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến kết nối 10 điểm cầu nước các nước ASEAN và 3 quốc gia ASEAN+3, dự kiến tuần đầu tháng 10 năm 2021.

 

Bộ TN&MT được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì, phối hợp tổ chức chuỗi Hội nghị về khoáng sản. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn tất.

Hội nghị nhằm trao đổi, tổng kết, đánh giá các hoạt động và kết quả hợp tác ASEAN; ASEAN +3 về khoáng sản trong giai đoạn 2016-2020; đề xuất các hoạt động hợp tác triển khai của khu vực trong giai đoạn tới; Thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ASEAN dựa trên Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP III) giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua các chiến lược, kế hoạch quản lý và khai khoáng bền vững, bảo vệ môi trường trong và sau khai thác, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN…

Việc tổ chức hội nghị góp phần thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản. đặc biệt, hoạt động đối ngoại trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và khoáng sản; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong lĩnh vực khoáng sản; nhấn mạnh hơn vai trò, kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản hợp lý, hiệu quả.

 

 

N.Bách

Nguồn https://monre.gov.vn/