Trong hai ngày 13 và 15 tháng 8 năm 2012, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về khoáng sản cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban ngành; các cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long và 02 tỉnh phía bắc là Phú Thọ và Nam Định.

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phổ biến tại Hội nghị tập huấn tổ chức Nha Trang ngày 13/8/2012 và quang cảnh Hội nghị tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phổ biến tại Hội nghị tập huấn tổ chức Nha Trang ngày 13/8/2012 và quang cảnh Hội nghị tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn của các cơ quan: Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Lãnh đạo và cán bộ phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tài nguyên của các xã có hoạt động khoáng sản; Lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản .

Tổng số người tham dự Hội nghị có trên 150 đại biểu thuộc 07 tỉnh miền núi Tây Nguyên và Trung Trung Bộ (tổ chức tại Nha Trang, ngày 13/8/2012) và gần 300 đại biểu thuộc 23 tỉnh bao gồm các tỉnh khu vực Đông, Tây Nam Bộ và khu vực phía bắc là Phú Thọ và Nam Định (tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/8 /2012).

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cùng các cán bộ Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản và Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản phổ biến những nội dung chính của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dung và xuất khẩu khoáng sản. Đặc biệt 15 điểm cần chú ý trong các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản sau khi Luật Khoáng sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 đã được trao đổi cho các cán bộ làm công tác chuyên môn ở các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân cần nắm vững để thực hiện tốt trong hoạt động khoáng sản.

Sau khi nghe giảng viên phổ biến những nội dung quan trọng của pháp luật về khoáng sản, các đại biểu tham gia Hội nghị đã nêu những thắc mắc, vướng mắc trong công tác quản lý và thực hiện dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương như (theo thống kê, tại Nha Trang có hơn 50 câu hỏi và tại TP. Hồ Chí Minh có gần 40 câu hỏi): khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phục vụ duy tu công trình hạ tầng tại địa phương, vấn đề nguyên liệu cho dự án chế biến sâu khoáng sản; những giải pháp ngăn ngừa, chấm dứt hoạt động khai thác vàng trái phép, công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, cơ quan xác nhận vốn chủ sở hữu khi nộp hồ sơ xin Giấy phép thăm dò và Giấy phép khai thác khoáng sản… và nhiều nội dung quan trọng khác trên lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản đã được làm rõ thông qua quá trình giải đáp, trao đổi tại Hội nghị.

Kết thúc 2 buổi tập huấn tại Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh, đại diện UBND các tỉnh, thành phố tại buổi tham dự đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, cảm ơn những nội dung được truyền đạt trong Hội nghị cũng như giải đáp các câu hỏi tận tình, thấu đáo của các giảng viên. Đồng thời, thông tin tại Hội nghị sẽ được cán bộ quản lý nhà nước thuộc Sở, Ban ngành ghi chép, lĩnh hội đầy đủ để phổ biến rộng rãi cho tất cả các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản./ .