Để thống nhất triển khai một cách đồng bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1.Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo địa chỉ http://dgmv.gov.vn, sau đó vào mục “khoáng sản” để tải tập tin word mẫu Sổ giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

2. Điền đầy đủ những thông vào các mục của Sổ giám sát. Lưu ý: mỗi Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản lập vào một Sổ giám sát; các thông tin của đơn vị phải được cập nhật mới nhất; thông tin về hoạt động khoáng sản cập nhật từ năm 2015 trở lại đây.

3. Sau khi điền đầy đủ những thông tin vào Sổ giám sát, đề nghị đơn vị gửi tập tin word Sổ giám sát trước ngày 15 tháng 5 năm 2017 về một trong số các địa chỉ email sau:

- Cucksksmienbac@gmail.com đối với đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Bắc (từ Hà Giang vào Hà Tĩnh).

- Cucksksmientrung@gmail.com đối với đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đà Nẵng).

- Cucksksmiennam@gmail.com đối với đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại.

Sau khi Tổng cục rà soát các nội dung thông tin sẽ thông báo lại cho đơn vị qua email. Trên cơ sở đó, đề nghị đơn vị gửi chính thức, ký tên, đóng dấu của đơn vị thành 02 bản và gửi về địa chỉ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để đóng dấu của Tổng cục và gửi lại đơn vị 01 bản nhằm quản lý, theo dõi.

Tải (dowload) Mẫu Sổ tay giám sát bên dưới./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: